پشتیبانی و دانلود ها

اپلیکیشن

s f

اطلاعات تماس
ایران - اهواز ، کیانپارس
ساختمان مرکز تجارت جهانی
omid27mehdipour@gmail.com
09161140401
ما را دنبال کنید

آوات

نتایج آزمون دوره یکساله QRT

عرض سلام به شرکت کنندگان عزیز

تبریک ویژه ما را پذیرا باشید زیرا شما دانش آموختگان و دانش جویان عزیز همچنان شانس این را دارید که در آزمون های بعد شرکت کنید

با توجه به سوالات مکرر به حضور شما میرسانیم که برای بهتر شدن شرایط شما در آزمون ها حتما به تمام نوشته ها در آزمون توجه کنید

و از لحظه ای که شروع میکنید تجسم خود را تا لحظه ی ارسال ادامه دهید

لطفا توجه فرمایید که تمام نوشته هایی که برای شما قرار داده شده است سفارش پروفسور حسینی به شما میباشد

از طرف آکادمی آوات ، استاد امید مهدی پور و پروفسور حسینی بزرگوار برای شما آرزوی موفقیت داریم

تمام امتیازات زیر ۵۰ از آزمون حذف می شوند


لیست نفرات شرکت کننده به ترتیب از آخر به اول


سروش لویمی و لیلا حسینی از ادامه ی آزمون انصراف دادند


احسان آذرنوش   ۲۹

آزمون سوم : ۲۵٫۲۵

آزمون چهارم: ۳٫۷۵

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


محمد محمودی    ۳۹٫۲۵

آزمون سوم : ۲۷٫۲۵

آزمون چهارم:۱۲

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.

 


ماهان پارسا     ۲۲٫۶۵

آزمون اول: ۰٫۶۰

آزمون دوم: ۶٫۲۵

آزمون سوم: ۱۶

آزمون چهارم:صفر

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


مریم غلامی     ۳۴٫۵

آزمون اول: ۴٫۴۰

آزمون دوم: ۳٫۱۰

آزمون سوم: ۱۰

آزمون چهارم: ۱۷

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


محمد نظری     ۴۲٫۵

آزمون اول: ۵٫۲۰

آزمون دوم: ۶٫۸۰

آزمون سوم: ۸٫۵

آزمون چهارم: ۲۳

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


علیرضا امیدی فر     ۱۹٫۷۱

آزمون اول: ۲٫۱۱

آزمون دوم: ۵٫۱۰

آزمون سوم: ۱۲٫۵

آزمون چهارم:غیبت

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


دکتر فرامرز رنجبر     ۲۵٫۲۰

آزمون اول: ۱۱٫۴۰

آزمون دوم: ۴٫۳۰

آزمون سوم: ۶

آزمون چهارم: ۳٫۵

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


سامره امیری     ۳۰٫۵

آزمون اول: ۲٫۲۰

آزمون دوم: ۴٫۳۰

آزمون سوم: ۲۰٫۲۵

آزمون چهارم: ۸

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


مهران سالمی     ۳۸٫۶۰

آزمون اول: غیبت

آزمون دوم: ۴٫۶۰

آزمون سوم: ۱۹

آزمون چهارم: ۱۵

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


رویا لرستانی     ۲۷٫۲۵

آزمون اول: ۳٫۴۰

آزمون دوم: ۲٫۱۰

آزمون سوم: ۱۹

آزمون چهارم: ۲٫۷۵

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


غزل هاشمی     ۳۶٫۱

آزمون اول: غیبت

آزمون دوم: ۷٫۶

آزمون سوم: ۲۰

آزمون چهارم: ۸٫۵

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


فاطمه صالحی     ۳۹٫۳۲

آزمون اول: ۸٫۸۲

آزمون دوم: ۴٫۲۵

آزمون سوم: ۱۴٫۲۵

آزمون چهارم: ۱۳

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


محمدعلی جولهرزاده     ۳۳

آزمون اول: ۶٫۱۰

آزمون دوم: ۰٫۹۰

آزمون سوم: ۲۳٫۲۵

آزمون چهارم: ۲٫۷۵

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


سحر نظری     ۴۷٫۱

آزمون اول: ۱٫۷۵

آزمون دوم: ۶٫۱۰

آزمون سوم: ۲۲٫۵

آزمون چهارم : ۱۶٫۷۵

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


محمد دناک     ۴۱٫۲۷

آزمون اول: ۱٫۷۹

آزمون دوم: ۲٫۷۳

آزمون سوم: ۲۶

آزمون چهارم : ۱۰٫۷۵

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


باران تهرانی    ۴۰٫۹۳

آزمون اول: ۸٫۵۳

آزمون دوم: ۱۰٫۹۰

آزمون سوم: ۱۱٫۵

آزمون چهارم : ۱۰

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


مرضیه عباسی     ۳۵٫۱۲

آزمون اول: ۹٫۱۲

آزمون دوم: ۳٫۲۵

آزمون سوم: ۱۹٫۲۵

آزمون چهارم : ۳٫۵

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


امید لاله زار     ۳۹٫۱۰

آزمون اول: ۱۰٫۸۹

آزمون دوم: ۷٫۲۱

آزمون سوم: ۱۴

آزمون چهارم : ۷

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


سمیرا آسوده     ۴۳٫۵

آزمون اول: غیبت

آزمون دوم: ۴٫۵۰

آزمون سوم: ۳۰٫۵

آزمون چهارم: ۸٫۷۵

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


دکتر بهرام شکوهی     ۴۱

آزمون اول: ۱۰٫۶۰

آزمون دوم: ۶٫۹۰

آزمون سوم: ۱۷٫۵

آزمون چهارم : ۶

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


فردین شهریاری     ۴۰٫۶۳

آزمون اول: ۱۰٫۲۴

آزمون دوم: ۵٫۳۹

آزمون سوم: ۲۱

آزمون چهارم : ۴

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


آرزو زیبا    ۴۸٫۲۷

آزمون اول: ۱۱٫۷۵

آزمون دوم: ۶٫۵۲

آزمون سوم:۲۰

آزمون چهارم: ۱۰

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


دکتر مهتاب فروغی    ۴۶

آزمون اول: ۱۱٫۶۵

آزمون دوم: ۶٫۳۵

آزمون سوم: ۲۱٫۵

آزمون چهارم : ۶٫۵

شما امتیاز لازم برای ادامه آزمون را ندارید و از ادامه ی آزمون حذف شدید.


۲۵-افروز قنبری     ۵۰

آزمون اول: غیبت

آزمون دوم: ۷٫۵

آزمون سوم: ۲۵٫۵

آزمون چهارم: ۱۷

افروز عزیز شما در آزمون بعد به تمرکز بیشتری نیاز دارید و برای اینکه بتوانید شهود خود را تقویت کنید به تمرین و مطالعه نیازمندید


۲۴-رضوان حسینی     ۵۰٫۳

آزمون اول: ۸٫۳۰

آزمون دوم: ۳

آزمون سوم: ۱۳٫۵

آزمون چهارم: ۲۵٫۵

رضوان عزیز شما در آزمون بعد به تمرکز بیشتری نیاز دارید و برای اینکه بتوانید شهود خود را تقویت کنید به تمرین و مطالعه نیازمندید


۲۳-رضا محمودیان     ۵۴٫۲۳

آزمون اول: ۶٫۱۳

آزمون دوم: ۸٫۱۰

آزمون سوم: ۳۰٫۵

آزمون چهارم : ۹٫۵

رضا جان شما در آزمون بعد به تمرکز بیشتری نیاز دارید و برای اینکه بتوانید شهود خود را تقویت کنید به تمرین و مطالعه نیازمندید


۲۲-مهرشاد عزیزی     ۵۴٫۷۵

آزمون اول: ۱٫۲۰

آزمون دوم: ۶٫۸۰

آزمون سوم: ۳۷٫۵

آزمون چهارم : ۹٫۲۵

مهرشاد جان شما در آزمون بعد به تمرکز بیشتری نیاز دارید و برای اینکه بتوانید شهود خود را تقویت کنید به تمرین و مطالعه نیازمندید ، همچنین در آزمون شما اعتماد به نفس کاذب دیده شد که بهتر است کنترل شود تا با آمادگی بیشتری در آزمون بعد شرکت کنید


۲۱-مینا چوبدار     ۵۷

آزمون اول: ۴٫۵۰

آزمون دوم: ۴٫۲۵

آزمون سوم: ۳۰٫۲۵

آزمون چهارم: ۱۸

مینا جان شما در آزمون بعد به تمرکز بیشتری نیاز دارید و برای اینکه بتوانید شهود خود را تقویت کنید به تمرین و مطالعه نیازمندید


۲۰-مینا عالی پور     ۶۰

آزمون اول: ۸

آزمون دوم: ۹

آزمون سوم : ۱۹

آزمون چهارم: ۲۴

مینا جان شما به روزانه یک تا دو ساعت مدیتیشن و تمرین خالص جهت تخلیه ی تنش ها نیازمندید و شما از ضریب شهود بالایی برخوردار هستید


۱۹-دکتر مهرناز زنگنه    ۶۴٫۱۳

آزمون اول: ۱۲٫۶۳

آزمون دوم: ۷٫۲۵

آزمون سوم: ۲۳٫۷۵

آزمون چهارم : ۲۰٫۵

دکتر عزیز شما به روزانه یک تا دو ساعت مدیتیشن و تمرین خالص جهت تقویت شهود بنیازمند هستید ، در آزمون شما گاها سردرگمی دیده میشود و اگر مسائل حل نشده ای دارید در اسرع وقت حل کنید تا بتوانید آزمون موفق تری داشته باشید


۱۸-مهرنوش عزیزی    ۶۴٫۴۶

آزمون اول: ۱۰٫۳۱

آزمون دوم: ۱۰٫۱۵

آزمون سوم: ۳۳٫۵

آزمون چهارم : ۱۰٫۵

مهرنوش عزیز شما به روزانه یک تا دو ساعت مدیتیشن و تمرین خالص جهت تقویت شهود بنیازمند هستید ، در آزمون شما گاها سردرگمی دیده میشود و اگر مسائل حل نشده ای دارید در اسرع وقت حل کنید تا بتوانید آزمون موفق تری داشته باشید و همچنین شما در تمام آزمون ها تعادل داشتید و با تغییر انرژی طراح سوال از تعادل خارج شدید


۱۷-دکتر شکوفه نادری    ۶۶

آزمون اول: ۱۰

آزمون دوم: ۹٫۵۰

آزمون سوم: ۲۶٫۵

آزمون چهارم : ۲۰

دکتر جان شما در آزمون بعد به تمرکز بیشتری نیاز دارید و برای اینکه بتوانید شهود خود را تقویت کنید به تمرین و مطالعه نیازمندید


۱۶-الهه شمال نصب     ۶۶٫۱۳

آزمون اول: ۲٫۲۳

آزمون دوم: ۸٫۴۰

آزمون سوم: ۳۳٫۲۵

.آزمون چهارم : ۲۲٫۲۵

الهه جان شما به روزانه یک تا دو ساعت مدیتیشن و تمرین خالص جهت تقویت شهود بنیازمند هستید ، در آزمون شما گاها سردرگمی دیده میشود و اگر مسائل حل نشده ای دارید در اسرع وقت حل کنید تا بتوانید آزمون موفق تری داشته باشید


۱۵-رها عابدینی     ۶۸٫۳۸

آزمون اول: ۷٫۷۸

آزمون دوم: ۹٫۶۰

آزمون سوم: ۳۱

آزمون چهارم : ۲۰

رها جان شما به روزانه یک تا دو ساعت مدیتیشن و تمرین خالص جهت تقویت شهود بنیازمند هستید ، در آزمون شما گاها سردرگمی دیده میشود و اگر مسائل حل نشده ای دارید در اسرع وقت حل کنید تا بتوانید آزمون موفق تری داشته باشید و همچنین شما بالا و پایین های بسیاری دارید و باید به سمت تعادل بروید


۱۴-مهدی طاهری     ۶۹٫۶۱

آزمون اول: ۱۰٫۰۶

آزمون دوم: ۸٫۳۰

آزمون سوم: ۲۵٫۵

آزمون چهارم : ۲۵٫۷۵

مهدی جان شما به روزانه یک تا دو ساعت مدیتیشن و تمرین خالص جهت تقویت شهود بنیازمند هستید ، در آزمون شما آرامش بیشتری نسبت به آزمون های قبل دیده شد و انتظار میرود که این مسیر را به همین صورت ادامه دهید


۱۳-الهه بابائیان     ۷۲٫۷

آزمون اول: ۶٫۵۲

آزمون دوم: ۷٫۶۸

آزمون سوم: ۳۴٫۵

آزمون چهارم: ۲۴

الهه جان شما به روزانه یک تا دو ساعت مدیتیشن و تمرین خالص جهت تقویت شهود بنیازمند هستید ، در آزمون شما آرامش بیشتری نسبت به آزمون های قبل دیده شد و انتظار میرود که این مسیر را به همین صورت ادامه دهید


۱۲-شیرین مسلمی     ۷۴

آزمون اول: ۶٫۷۸

آزمون دوم: ۸٫۰۲

آزمون سوم: ۳۰

آزمون چهارم : ۲۹٫۲۰

شیرین جان شما به روزانه یک تا دو ساعت مدیتیشن و تمرین خالص جهت تقویت شهود بنیازمند هستید ، در آزمون شما آرامش بیشتری نسبت به آزمون های قبل دیده شد و انتظار میرود که این مسیر را به همین صورت ادامه دهید و تعادل را حفظ کنید


۱۱-مژگان محمدزاده     ۷۵٫۹۲

آزمون اول: ۹٫۲۷

آزمون دوم: ۸٫۱۵

آزمون سوم: ۳۹

آزمون چهارم : ۱۹٫۵

مژگان جان شما به روزانه یک تا دو ساعت مدیتیشن و تمرین خالص جهت تقویت شهود بنیازمند هستید ، در آزمون شما کمی نگرانی نسبت به آزمون های قبل دیده شد و انتظار میرود که این مسیر را تغییر دهید


۱۰-زهرا جعفری پور    ۷۶٫۵

آزمون اول: ۱۰٫۷۵

آزمون دوم: ۸٫۷۵

آزمون سوم: ۲۸٫۵

آزمون چهارم : ۲۸٫۵

زهرا جان شما به روزانه یک تا دو ساعت مدیتیشن و تمرین خالص جهت تقویت شهود بنیازمند هستید ، خوشبختانه دارید کم کم به خودتون باور پیدا میکنید و تمرین های شما نتیجه داده ، به آرامش خود بیفزایید ، شما سی دقیقه مکالمه با بنده را هدیه میگیرید


۹-نیایش قدح ساز    ۸۰٫۶۵

آزمون اول: ۱۱٫۰۵

آزمون دوم: ۱۳٫۶۰

آزمون سوم: ۳۰

آزمون چهارم : ۲۶

نیایش جان مسیری که در آن قرار داری افتخار آمیز است و این تعادل میتواند باعث کامیابی شما شود ، شما یک ساعت مکالمه با بنده را هدیه میگیرید

۸-عاطفه علی پور    ۸۲٫۴۵

آزمون اول: ۹٫۶۳

آزمون دوم: ۱۲٫۵۷

آزمون سوم: ۳۲٫۲۵

آزمون چهارم : ۲۸

عاطفه جان مسیری که در آن قرار داری افتخار آمیز است و این تعادل میتواند باعث کامیابی شما شود ، شما یک ساعت مکالمه با بنده را هدیه میگیرید


درود بر شما ، شما در لیست رزرو قرار دارید


۷-ستایش قادری     ۸۶٫۵۴

آزمون اول: ۷٫۴۳

آزمون دوم: ۸٫۳۶

آزمون سوم:۴۳

آزمون چهارم : ۲۷٫۷۵

عاطفه جان مسیری که در آن قرار داری افتخار آمیز است و این تعادل میتواند باعث کامیابی شما شود ، شما یک ساعت مکالمه با بنده را هدیه میگیرید ، بهتر است که شما تعادل بیشتری داشته باشید


۶-دکتر حدیث مهاجر    ۸۷

آزمون اول:  ۱۲

آزمون دوم: ۱۰٫۵

آزمون سوم: ۳۸٫۵

آزمون چهارم : ۲۶

دکتر جان مسیری که در آن قرار داری افتخار آمیز است و این تعادل میتواند باعث کامیابی شما شود ، شما یک ساعت مکالمه با بنده را هدیه میگیرید ، بهتر است که شما تعادل بیشتری داشته باشید


درود بر شما ، شما در حال حاضر برای بورسیه پذیرفته شده اید و در آزمون های بعدی برای حفظ موقعیت خود کوشا باشید


۵-مهتاب نظرزاده    ۸۷٫۳

آزمون اول: ۱۱٫۲۵

آزمون دوم: ۱۲٫۰۵

آزمون سوم: ۳۰٫۵

آزمون چهارم : ۳۳٫۵

مهتاب جان مسیری که در آن قرار داری افتخار آمیز است و چه چیزی بهتر از این میتواند باشد که انسان جایگاه واقعی خود را کشف کند ، شما یک ساعت مکالمه با بنده را هدیه میگیرید ، بهتر است که شما تعادل بیشتری داشته باشید

۴-شبنم بهادری    ۸۹٫۶۰

آزمون اول: ۱۱٫۹۰

آزمون دوم: ۱۱٫۴۵

آزمون سوم: ۴۱٫۷۵

آزمون چهارم : ۲۴٫۵

شبنم جان مسیری که در آن قرار داری افتخار آمیز است و چه چیزی بهتر از این میتواند باشد که انسان جایگاه واقعی خود را کشف کند ، ما همه به این جایگاه شما عادت کردیم و منتظر و مشتاق به حضور شما در این عرصه هستیم ، تعادل خود را کنترل کنید ، شما یک ساعت مکالمه با بنده را هدیه میگیرید.

۳-پروفسور شهربانو بختیاری    ۹۱٫۵۷

آزمون اول: ۱۳٫۰۲

آزمون دوم: ۱۴٫۳۰

آزمون سوم: ۲۹٫۲۵

آزمون چهارم : ۳۵

پروفسور عزیز برای کشف دنیای جدید از دنیای قدیم خود فاصله بگیرید و این آزمون با این که نمره ی کامل داشتید شک بوجود آورده، لطفا تمرینات مدیتیشن خود را قطع نکنید و مجددا بابت حضور در جمع برترین ها بهتون تبریک عرض میکنم

۲-دکتر الهام پویانفر    ۱۰۰٫۸۷

آزمون اول: ۱۰٫۳۷

آزمون دوم: ۱۴

آزمون سوم: ۴۱٫۵

آزمون چهارم : ۳۵

دکتر الهام عزیز مسیری که در آن قرار داری افتخار آمیز است و چه چیزی بهتر از این میتواند باشد که انسان جایگاه واقعی خود را کشف کند ،  منتظر و مشتاق به حضور شما در این عرصه هستیم و لطفا سطح تمرینات خود را یک پله بالاتر ببرید ، شما ۳ ساعت مکالمه با بنده را هدیه میگیرید.

۱-ملیکا بلوری     ۱۰۶٫۷۸

آزمون اول: ۳٫۹۸

آزمون دوم: ۱۲٫۸۰

آزمون سوم: ۵۵

آزمون چهارم : ۳۵

ملیکای باورنکردنی و غیرقابل پیش بینی ، همه ی ما با دیدن خوشحالی و کلیپی که برای ما فرستادی اشک شوق ریختیم ، تبریک ویژه برای کوچ فوق العاده ای که استاد شما داشتن و این مهره ی ارزشمند را به این عرصه وارد کردند شما ۵ ساعت مکالمه با بنده هدیه میگیرید

ارسال نظر