پشتیبانی و دانلود ها

اپلیکیشن

s f

اطلاعات تماس
ایران - اهواز ، کیانپارس
ساختمان مرکز تجارت جهانی
omid27mehdipour@gmail.com
09161140401
ما را دنبال کنید

آوات

قانون جذب و حس خوب یکی بودن

قانون جذب

یکی از زیباترین باورهایی که من بعد از دوره قوانین کیهانی و قانون جذب پیدا کردم

اینه که تو دقیقا رابطه مستقیم و تنگاتنگی با جهان داری.

قانون جذب

تکامل تو باعث تکامل جهان پیرامونت میشه و تمام اتفاق های خوب دنیای بیرون بخاطر افتادن اتفاقات خوب در دنیای درون توست …

همه اتفاق های قشنگو حتی باریدن بارون رو به خودت بگیر ، چون قطعا به خاطر تو باریده

آکادمی آوات

ارسال نظر